Välissuhted

Kui Saue linn, Saue, Nissi ja Kernu vald haldusreformi tulemusel 24. oktoobril 2017 ühinesid, jätkusid sidemed linna sõprusomavalitsusga Lätis, Prantsusmaal ja Itaalias valla tasemel. Sollentunaga Rootsi Kuningriigis oli suhtlus juba enne ühinemist soikunud.
 
Välissuhtluse eesmärk on  edendada rahvusvahelist koostööd ning kultuuri- ja sõprussidemeid välisriikide omavalitsustega.
 
Saue vallal on tihedamad sõprussidemed kolme omavalitsusega
  • 1. detsembrist 2001 Vangažiga Läti Vabariigis. Kui Vangaži linn 2007. aastal Inčukalnsi vallaga ühines, jätkusid Saue linna sõprussidemed Inčukalnsiga. Hetkel on edasine koostöö lahtine, kuna haldusreform jagas 2020. aastal Inčukalnsi valla kaheks.
  • 23. juunist 2007 Quincy-sous-Senart`iga Prantsuse Vabariigis.
  • 20. augustist 2013 Montemarcianoga Itaalia Vabariigis. 
Aasta 2013 jäi välisuhtluses meelde kontaktide uuenemise ja tihenemise aastana. Aprillis külastas Saue linna delegatsioon Inčukalnsi ja mais tegi Läti sõprusomavalitsus vastuvisiidi eesmärgiga saada ülevaade, millises valdkonnas on võimalik sõprussidemeid edasi arendada.
 
Augustis 2013, mil Saue linn tähistas 20. sünnipäeva, olid linnal külas nelja sõprusomavalitsuse delegatsioonid: Läti, Rootsi, Prantsusmaa ja Itaalia. Saue ja Montemarciano linn Itaaliast allkirjastasid sünnipäevapeol linnadevahelise sõprus- ja koostöölepingu. Sollentuna kommuun Rootsist tegi Sauele erilise kingituse ja andis Sollentuna keskuses asuvale tänavale Saue nime. Tänava pidulik avamine leidis aset 28. aprillil 2014.
 
Rahvusvaheline noorteprojekt „Health is Wealth" 2013
2013. aastal sai Saue 20. sünnipäevaga samal ajal teoks Saue Noortekeskuse rahvusvaheline noorteprojekt „Health is Wealth" („Tervis on rikkus"), milles osales 23.-30. augustini 28 noort viiest riigist.
 
Osalejad vanuses 16-21 eluaastat olid pärit Sauelt ja Saue sõprusomavalitsustest: Inčukalns, Montemarciano, Quincy-sous-Senart ja Sollentuna.
 
Rahvusvaheline projekt, mida rahastas programm Euroopa Noored, andis osavõtjatele ainulaadse võimaluse üksteist paremini tundma õppida ning leida uusi sõpru eri keele- ja kultuuritaustaga noorte seast.
 
Sauegrändi – Saue tänava avamine Sollentunas
2014. aasta aprilli lõpus külastas Saue linna delegatsioon Rootsi sõpruslinna Sollentunat, et avada 28. aprillil pidulikult Sauegränd - Saue tänav või allee. Jalakäijate tänav asub linna keskuses, suure kaubanduskeskuse ja Sollentuna suurima hotelli Scandic Star vahel ning ühendab ühte linna peatänavat rongijaamaga.
 
Kultuurivahetus Inčukalnsi ja Montemarcianoga
2015
14. märtsil 2015 oli Sauel Läti kultuuri päev. Sõbrad Inčukalnsist tõid kaasa kunsti- ja käsitöönäituse ning pakkusid rahvustoitu. Kontserdil astus üles Inčukalnsi rahvatantsurühm ja segakoor. Eesti kultuuri päev Inčukalnsis leiab aset aastal 2016.
 
11. aprillil 2015 toimus Itaalia Vabariigis Saue sõpruslinnas Montemarcianos rahvusvaheline koorifestival, mida korraldas Montemarciano linna koor San Cassiano. Festivalil osales Saue Segakoor. Montemarciano segakoor San Cassiano tuleb vastuvisiidile aastal 2016.
 
2016
Eesti kultuuri päevad Lätis õnnestusid
Ühtekokku 90 sauelast käis 16.-17. aprillil 2016 külas meie linna sõprusvallal Inčukalnsil Lätis, kostiks kaasas kolm kontserti ja osalejate isetehtud rahvuslikud suupisted.
 
Eesti kultuuri tutvustasid sõpradele rahvatantsurühmad Vokiratas, Saue Kägara ja Saue Simmajate segarühm, Saue Segakoor, Saue Kapell ja rivitrummarid.
 
Meie rahvatantsijad ja -muusikud, lauljad ja rivitrummarid astusid laupäeval lavale kahel korral ligi kahe tunni pikkuse kontserdiga. Esimene neist oli pärastlõunal Vangažis ja teine õhtul Inčukalnsis. Lisaks andis Saue Segakoor 17. aprillil kontserdi Vangaži kirikus.
 
Kontsertidel tuli ettekandele eesti heliloojate looming, sealhulgas Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Urmas ja Siiri Sisaski, Miina Härma ja René Eespere koorilaulud ning tantsud Mait Agu, Marju Teekivi, Maie Orava seades.
 
Eesti kultuuri päevadele eelneval kolmel nädalal oli Inčukalnsi elanikel võimalus külastada kolme näitust, millel eksponeerisime Saue linna kunstnike maale ja keraamikat, käsitöömeistrite linikuid, kudumeid, salle, käekotte, ehteid, rahvuslikke vöösid ja muud ning purje- ja viikingilaevade mudeleid.
 
Vangaži gümnaasiumis ja Inčukalnsi põhikoolis oli Eestit ja meie kultuuri tutvustav nädal, mille tarbeks valmis linna tutvustav video ja CD enam kui 600 fotoga möödunud aasta tähtsamatest sündmustest Sauel. Koolides oli vaatamiseks väljas fotonäitus „Linnas on ilu, linnas on elu".
 
Külas oli Montemarciano segakoor
Kui Saue Segakoor 2015. aasta kevadel Montemarciano segakoori San Cassiano kutsel Itaalias rahvusvahelisel koorifestivalil osales, esitasid sauelased Itaalia sõpradele vastukutse külla tulla. Saue linna sünnipäeva ja kohvikute päeva ajal 12.-16. augustil 2016 kauged külalised Sauel viibisidki.
 
Montemarciano segakoor andis Eestis oleku ajal kaks kontserti, ühe neist Tallinna Toomkirikus ja teise linna sünnipäeval Saue jaanituleplatsil. Kaasa lõi Saue Segakoor, üheskoos tuli ettekandele Verdi „Orjade koor" ooperist „Nabucco". Mõlemas paigas pälvis kontsert tugeva aplausi.
 
Et 27 küllatulnust oli Eestis käinud vaid üks, kulgesid päevad kiires tempos. Neisse mahtus grilliõhtu koos rahvuslike mängude-tantsude ja ühislaulmisega, ekskursioon Tallinna vanalinnas, karaokedisko noortekeskuses, kohvikutepäev Sauel ja õhtune pidu jaanituleplatsil, Keila-Joa lossi ja pargi külastus, Pakri poolsaare pankrannik ja tuletorni ronimine ning Padise kloostri varemed.
 
Saue kohvikute päevast ammutas ideid ka sõprusvalla Inčukalnsi delegatsioon, et kohvikutepäeva kultuur Lätiski juurduma panna.
 
2017-2023
Viimaste aastate sõprussuhteid on mõjutanud nii omavalitsuste ühinemine Eestis ja Lätis kui ülemaailmne Covidi pandeemia, sõda Ukrainas ja majanduslangus.
 
2023. aasta oktoobri lõpus avas Montemarciano sõprussidemete kinnitamise 10. aastapäeva tähistamisel linna servas Saue-nimelise pargi, kus teiste puude hulgas kasvab ka tammesid ja kuhu on istutatud üks puu igale 2022. aastal Montemarcianos sündinud lapsele.
 
Allkirjad sai sõpruslepingu lisa, kus kõik osapooled kinnitasid, et annavad oma parima, et püüelda jätkuva vastastikuse koostöö, sõpruse ja solidaarsuse poole, oma inimeste jaoks loodud ühtse Euroopa poole.
 
Euroopa Liidu rahastatud (CERV-2022 Citizens Town Programme) sõpruslinnade kohtumisel osalesid lisaks Saue delegatsioonile Quincy-sous-Sénart Prantsusmaalt, Höhenkirchen-Siegertsbrunn Saksamaalt ja Montemarciano naaberomavalitsus Monte San Vito.
 
Kohtumine keskendus Euroopa Liidu ja Euroopa kodanikuaktiivsuse tähtsusele, et edendada riikidevahelist suhtlust inimeste tasandil ja kultuuridevahelist dialoogi, et tulla ühiselt toime Covid-19 pandeemia mõjudest taastumise, Ukraina sõja ja migratsiooniga.