Ülevaade ettevõtlusest Saue vallas

Saue valla ettevõtluskeskkonna uuring 2022

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant

Saue valla ettevõtlus võrrelduna teiste Harjumaa omavalitsustega

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
Saue Valdur nr 7 (103) 2022, lk 4-5

Nelja aastaga on aktiivsete ettevõtete arv Saue vallas kasvanud 76%

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
Saue Valdur nr 5 (101) 2022, lk 4-5

Sinu kodukoha tööandjad Saue vallas

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
Saue Valdur nr 20, 2018, lk 8

Ülevaade Saue valla ettevõtlusest. Milline on pilt valla ettevõtlusmaastikul pärast haldusreformi?

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
Saue Valdur nr 18, 2018, lk 8-9