Ühinemisleping

31. märtsil 2016 kinnitasid Saue linnavolikogu ning Saue, Nissi ja Kernu vallavolikogu Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingu ning selle lisad.

Tegu oli ajaloolise otsusega, mille tulemusel sündis 24. oktoobril 2017 Saue vald.