Tänava- ja turukaubandus Saue vallale kuuluval maal

Tänava- ja turukaubandus vallale kuuluval maal on lubatud üksnes müügipileti alusel, müügipileti väljastab Saue Vallavalitsus.
 
Müügipileti hind 10 m2 müügikoha puhul
  • Saue linnas ja Laagris 10 eurot päev, ülejäänud Saue valla territooriumil 5 eurot päev
  • Saue linnas ja Laagris 50 eurot kuus, ülejäänud Saue valla territooriumil 20 eurot kuus
Suurema kui 10 m2 müügikoha puhul määratakse hind kokkuleppel vallavalitsusega.
 
Tänava- ja turukaubanduseks ei loeta laatasid, kohvikutepäevi, taluturgusid jms, millele on vallavalitsus väljastanud avaliku ürituse loa. Sellistel puhkudel määrab müügiplatsi hinna ürituse korraldaja ja väljastab müügipileti.
 
Maa-ameti X-Gis rakenduses saab aktiveerida katastrikaardi ja klikata katastriüksusele. Avanevas aknas on allapoole kerides näha maa omandivorm.
 
Kui on kirjas munitsipaalomand, kuulub maa vallale ja on vaja taotleda müügipilet.
 
Taotluse e-vormi valmimiseni saatke vabas vormis avaldus e-posti aadressil info@sauevald.ee.