Keskkonnaload

Avalikkuse teavitamine keskkonnalubade andmise menetlusest.

Maavara kaevandamine

Saasteainete viimine paiksest saasteallikast õhku

Vee erikasutus

Jäätmete käitlemine

 

Kiirgustegevus