ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2009

 

 

Saue Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 085  algatati Vanamõisa külas Nõuma kinnistul detailplaneering, millega muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut (katastritunnus 72701:002:0369, pindalaga 5,94 ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve osaliselt äri-, transpordi ja üldkasutatavaks maaks ning anda ehitiusõigus suusa- ja terviseraja ning saunakompleksi rajamiseks. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 
Detailplaneering kehtestatud Saue Vallavolikogu 26.08.2010 otsusega nr 61.

 

Saue Vallavalitsuse 10.11.2009 korraldusega nr 740 on algatatud Maidla külas Kopli kinnistul detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu rajamiseks. (katastritunnus 72704:003:0072, pindalaga 8,1 ha). 
Detailplaneering kehtestatud Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 438.

 

Saue Vallavalitsuse 27.10.2009 korraldusega nr 698 on algatatud Maidla küla Haraka kinnistul detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga elamukompleksi rajamiseks ette nähtud ehitisealuse pinna suurendamine ning kanalisatsioonilahenduse muutmine (katastritunnus 72704:002:0483, pindalaga 3,1 ha). 
Detailplaneering kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 507.